Cenník

Uvedené ceny majú len orientačný charakter. Výsledná cena účtovných a poradenských služieb záleží na individuálnej dohode s klientom, pričom sa zohľadňuje rozsah a povaha vyžadovaných prác.

Pre viac informácií a vypracovanie presnej cenovej ponuky, nás kontaktujte.


  Vedenie jednoduchého účtovníctva
  Počet položiek za mesiac (položka v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov, príp. v pomocných knihách/položka v daňovej evidencii) Cena za položku neplatca DPH Cena za položku platca DPH
  1-50 0,80€ 0,85€
  51-100 0,75€ 0,80€
  101-200 0,70€ 0,75€
  201-300 0,65€ 0,70€
  300+ Po dohode s klientom Po dohode s klientom
  Vedenie podvojného účtovníctva
  Počet položiek za mesiac (zápis v denníku) Cena za položku neplatca DPH Cena za položku platca DPH
  1-50 0,90€ 0,95€
  51-100 0,85€ 0,90€
  101-200 0,80€ 0,85€
  201-300 0,75€ 0,80€
  300+ Po dohode s klientom Po dohode s klientom
  Účtovné služby
  Zavedenie novej firmy 30€
  Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu - štandardný platiteľ 40€
  Vypracovanie riadnej účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve + poznámky od 130€
  Vypracovanie riadnej účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve od 50€
  Vypracovanie základných vnútorných predpisov (interných smerníc) od 50€
  Vypracovanie transferovej dokumentácie od 400€
  Vypracovanie výročných správ od 200€
  Vypracovanie štatistických výkazov od 30€
  Vypracovanie evidencie jázd motorového vozidla 20€/vozidlo
  Vypracovanie podnikateľských zámerov od 60€
  Vypracovanie ekonomických správ a reportov Individuálne podľa rozsahu
  Vypracovanie správ z kontroly účtovníctva Individuálne podľa rozsahu
  Poradenstvo (Podnikateľské, organizačné a ekonomické) 30€/hod.
  Založenie spoločnosti od 250€/podľa druhu spoločnosti
  Zrušenie spoločnosti od 170 €/podľa spôsobu zrušenia)
  Mzdy a personalistika
  Prvotné zadanie zamestnanca (prac. zmluva/dohoda, prihlášky do poisťovní, vyhlásenie na zdanenie príjmov a ďalšie zákonné povinnosti) 10€/zamestnanec
  Spracovanie miezd 1-5 zamestnancov 10€/zamestnanec
  Spracovanie miezd 6-15 zamestnancov 9€/zamestnanec
  Spracovanie miezd 16-29 zamestnancov 8€/zamestnanec
  Spracovanie miezd nad 30 zamestnancov 7€/zamestnanec
  Spracovanie evidencie stravných lístkov 2€/zamestnanec
  Vypracovanie pracovnej zmluvy (TPP) 20€/zamestnanec
  Vypracovanie popisu výkonu práce zamestnanca 20€/zamestnanec
  Vypracovanie pracovnej zmluvy (dohoda) 15€/zamestnanec
  Vypracovanie dodatku k pracovnej zmluve 5€/dodatok
  Vypracovanie pracovno-právnych dokumentov 10€/zamestnanec
  Vystavenie potvrdení na žiadosť zamestnanca 3€/zamestnanec
  Vystavenie potvrdení na žiadosť zamestnávateľa 3€/zamestnanec
  Prihlásenie / odhlásenie zamestnávateľa do sociálnej, zdravotnej poisťovne, alebo na daňový úrad 15€/prihláška
  Vyhotovenie tuzemského cestovného príkazu 5€
  Vyhotovenie zahraničného cestovného príkazu 8€
  Vypracovanie potvrdenia o PN, OČR 5€
  Hlásenie o vyúčtovaní dane (ročne) 10€/zamestnanec
  Daňové služby
  Vypracovanie daňového priznania k DPH 15€
  Vypracovanie kontrolného výkazu 15€
  Vypracovanie súhrnného výkazu 15€
  Vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel 10€/vozidlo
  Daňové priznanie fyzickej osoby typ A 30€
  Daňové priznanie fyzickej osoby typ B 50-120€
  Registrácia/zrušenie registrácie spoločnosti na daň z príjmu právnických osôb 40€
  Registrácia/zrušenie registrácie spoločnosti na daň z príjmu fyzických osôb SZČO 40€
  Registrácia/zrušenie registrácie spoločnosti na daň z pridanej hodnoty 40€


Pre našich verných klientov ponúkame rôzne zľavy ako aj V prípade väčšieho množstva úkonov sa cena dá znížiť po dohode s klientom. V prípade záujmu píšte na info@accountigo.com