IT Služby

Podklady na stiahnutie

Accountigo

-

-

Ahojte tím Accountigo si pre Vás pripravil aktuálne tlačivá, zákony, vzory zmlúv, ktoré Vám pomôžu každému účtovníkovi ale aj podnikateľovi.

Podklady na stiahnutie budeme členiť do viacerých skupín aby sme vedeli pomôcť v čo najširšom rozsahu. Pretože naším cieľom je uľahčenie života účtovníkom ale aj podnikateľom.

V prípade Vaších návrhov na pridanie nových podkladov,záujmu o bližšie informácie alebo záujem o naše služby nás kontaktujte na info@accountigo.com.

  • Tlačivá na stiahnutie
  • Rámcová účtová osnova
  • Vzory zmlúv